Terapi

Mia har drivit terapeutisk verksamhet sedan 1994 under namnet Institutet för skapande terapi.

Hon arbetar med individer, par, familjer, grupper, barn och ungdom. Hon erbjuder även konsultation och handledning för chefer och personalgrupper. Seminarier kan specialbeställas.

Bland hennes erfarenheter finns:

 • Arbete med grupper i privat regi och i samarbete med Folkuniversitetet.
 • Uppdrag åt Socialtjänsten gällande ungdomar och deras familjer.
 • Föreståndare för ett HVB-hem, där målgruppen var ungdomar 16-21 år och deras familjer. Dysfunktionalitet på olika nivåer. Missbruk och kriminalitet.
 • Handledare för olika familjerätter, såsom Liljeholmen, Norrtälje och Uppsala.
 • Handledare för föräldrar med barn som är fosterhemsplacerade i sin egen familj.
 • Kurser (7,5- och 15-poäng) på Lärarhögskolan för specialpedagoger gällande barn med speciella problem.
 • Arbete på terapiskolor med barn som inte kan integreras i vanliga skolor.
 • Familjerådgivare genom branschgruppen A Capella.

Funderar du på terapi?

Här besvaras ett antal frågor som återkommer i samband med att människor söker sig till terapi:

När bör man söka individuell terapi?

När du får eller har ett problem. Vänner, partner räcker inte längre till och du har gett upp alla flyktvägar. Då är det dags att boka in ett ”oberoende vittne”. Vi kan kalla det en livsguide!

Vad kan problemen handla om?

Identitet. Vem är jag? Vad vill jag? Vad känner jag? Relationer. Bearbetning av trauman. Handledning av chefer, familjer och terapeuter. Familjerättsärenden.

Isbjornar identitet

Vem kan söka?

Mia arbetar med följande kategorier:

 • Individer
 • Par
 • Familjer
 • Grupper
 • Handledning

OBS! Jag arbetar inte med drog- och alkoholmissbruk.

Om ärendet inte passar in i något av ovanstående, tveka inte att kontakta Mia så kan hon återkomma med en rekommendation.

Hur går det till praktiskt?

Du ringer och bokar tid för ett introduktionssamtal. Efter det följer tre bedömningssamtal. Därefter normalt tio processamtal. Avslutningsvis en utvärdering. Därpå kan man välja att avsluta eller fortsätta.

Var ligger mottagningen?

Mottagningen ligger i närheten av Odenplan i centrala Stockholm. Se under Kontakt för exakt vägbeskrivning.

Vilka metoder används?

Generellt talat är Mias teoretiska referensram psykodynamisk, men hon använder även av kognitiva verktyg.

Filosofen Kirkegaard tillskrivs ofta uttrycket att ”livet förstås baklänges, men måste levas framlänges”. Där kommer det psykodynamiska in. Alltså nuet är en konsekvens av det förflutna. Det måste medvetandegöras och erkännas. Därefter följer kognitiva metoder för att förändra beteenden och tankesätt. Även verktyg ur kroppspsykoterapin (bla. George Downing) kan komma till användning. När det blir allvarligare och livet tycks mista sin mening kan existentiella teorier vara användbara.

Mia har för sin verksamhet även utvecklat en unik bildterapimetod, BAS eller bildanalytisk strukturorienterad symbolmetod, vilken formulerades i en magisteruppsats vid Stockholms Universitet, läs mer här.

För personer inom skapande yrken såsom konst, teater, dans eller film lämpar sig denna terapiform särskilt väl, eftersom den symbolvärld vi kommer att vistas i finns väl förankrad hos den målgruppen.

Konsultation och handledning

Jag erbjuder även konsultation och handledning både inom den kommunala sektorn som den privata företagsvärlden.

Det kan gälla chefer såväl som personalgrupper och enskilda samtal.